Doelstellingen

STICHTING BUURTAUTO NOORDWOLDE E.O.
RSIN: 8621.53.864
MANDEHOF13
8391 BG NOORDWOLDE FR

bestuur@buurtautonoordwolde.nl

De stichting heeft als doel:

  1. het vervoeren van inwoners van Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Steggerda, Vinkega, de Hoeve, Oosterstreek, Zandhuizen en BoijI die door een fysieke beperking hiertoe niet zelfstandig in staat zijn. Daarmee wordt voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken en onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelgroep voor de buurtauto zijn inwoners van Noordwolde, Noordwolde Zuid, Steggerda, Vinkega, de Hoeve, Oosterstreek, Zandhuizen en Boijl, die zelf niet over voldoende mobiliteit beschikken of beperkingen hebben waardoor eigen vervoer niet meer mogelijk is.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door mensen te vervoeren naar bijvoorbeeld het gemeentehuis, de supermarkt, de bibliotheek, vrienden en familie, de tandarts, de specialist.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur:
Voorzitter: Jan de Vries
Secretaris: Abe Timmermans
Penningmeester: Joseph Melskens

Er worden geen uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting gedaan noch voor hun werkzaamheden.

Statutair opgericht: 18 januari 2021 bij notaris de Kroon te Weststellingwerf.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81605137